Tư Vấn Giám Sát Nhà Anh Cường Thủ Đức

Tư Vấn Giám Sát Nhà Anh Cường Thủ Đức

Tư Vấn Giám Sát Nhà Anh Cường Thủ Đức

Qua những khó khăn bước đầu từ khảo sát địa chất,thẩm định kết cấu và tư vấn về hợp đồng xây dựng đội ngũ kỹ sư A&C đã bắt tay vào thực hiện công tác giám sát thi công ép cọc.

Nền móng là khâu quan trọng nhất trong mỗi công trình A&C luôn chú trọng chặt chẽ ngay từ lúc đầu trước khi thực hiện phần thô và hoàn thiện của dự án.

*Một số hình ảnh tại công trình :

 

 

 

Hotline: 0988 210 944